Arbeidsrecht werkgever

De meest voorkomende situaties bij ontslag van werknemers

Ontslag op staande voet

Zodra je een werknemer op staande voet wilt ontslaan, krijg je te maken met veel juridische vragen.

20 minuten sparren

Ontslag wegens reorganisatie

Je wilt weten of je jouw werknemer kunt ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Welke stappen moet je zetten

Ontslag wegens arbeidsconflict

Je wilt weten of je jouw werknemer kunt ontslaan wegens een arbeidsconflict.

Werknemer ontslag

Ontslag bij langdurig zieke werknemer

Je wilt weten of je jouw werknemer kunt ontslaan na langdurige ziekte, of je een transitievergoeding verschuldigd bent.

Transitievergoeding verschuldigd

Doorstart bedrijf

Je wilt weten of je jouw werknemer kunt ontslaan bij een doorstart of ze verplicht moet overnemen in het opvolgend bedrijf. Je wilt weten of het handig is te reorganiseren en wat de juridische mogelijkheden zijn.

Wat zijn de juridische mogelijkheden

Schending concurrentie of relatiebeding

Je wilt weten of je jouw voormalig werknemer kunt verplichten in dient te treden met een concurrerende onderneming. Of je wilt jouw voormalig werknemer verbieden relaties te onderhouden met jouw klanten.

20 minuten sparren

Schending geheimhoudingsbeding

Je wilt weten of je jouw (voormalig) werknemer kunt aanspreken nu hij zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Geheimhoudingsplicht geschonden

Conflict over vakantie en verlof

Je wilt weten of je een vakantie of verlofaanvraag kunt weigeren. Je werknemer wilt bijvoorbeeld ouderschapsverlof opnemen of zorgverlof.

Verlofaanvraag weigeren

Conflict over schending re-integratieverplichtingen

Je wilt weten of je jouw werknemer kunt ontslaan na langdurige ziekte, of je een transitievergoeding verschuldigd bent .

Ontslaan na langdurige ziekte