Stel, je hebt een bedrijf en je bent voornemens om het contract van een medewerker niet te verlengen. Waar moet je juridisch gezien dan rekening mee houden? Feit is dat je als werkgever sinds 1 januari 2015 uiterlijk een maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk moet aangeven – aanzeggen noemen ze dat – of de overeenkomst wordt voortgezet. Doe je dat niet, of ben je te laat met deze aanzegging, dan ben je de werknemer op grond van artikel 7:668 BW een aanzegvergoeding verschuldigd. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan een maandsalaris, of aan een vergoeding naar rato.

Aanzegvergoeding berekenen voorbeeld

Dat dit in praktijk nog weleens voor conflicten zorgt, blijkt uit een zaak waar op 14 augustus 2015 uitspraak over werd gedaan door de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Op deze dag oordeelde de kantonrechter namelijk over deze aanzegverplichting. Wat was er aan de hand? De werknemer had een arbeidsovereenkomst voor een half jaar met zijn werkgever. In de arbeidsovereenkomst was – geheel ongebruikelijk – een arbeidsduur per week afgesproken. Ondanks herinneringen en sommaties van de werknemer, weigerde de werkgever het salaris over de laatste twee maanden te voldoen. Daarnaast was werkgever de aanzegverplichting niet nagekomen. De werknemer kreeg dus niet op tijd te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. De werknemer vorderde daarom een maandsalaris omdat de aanzegverplichting was geschonden.

De kantonrechter oordeelt: aanzegvergoeding berekenen per maand

De kantonrechter oordeelde dat de aanzegvergoeding berekend wordt door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand of het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand. De overeengekomen arbeidsduur per week had dus geen invloed op de hoogte en het berekenen van de aanzegvergoeding.

Om de arbeidsduur per maand te berekenen wees de kantonrechter erop dat de arbeidsduur staat voor werkdagen en niet voor kalenderdagen. Er moet dus bij 28 of 31 kalenderdagen per maand worden gerekend met 21 of 22 werkdagen. In deze zaak werd het berekenen van de transitievergoeding gedaan door 38 uur per week/ 5 werkdagen = 7,6 uur per werkdag x € 13,36 bruto uurloon X 22 = € 2.233,79.

Wijze les: informeer schriftelijk, een maand voordien

Uit deze uitspraak blijkt dat jij als werkgever er verstandig aan doet een maand voor einde dienstverband, bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten, de werknemer schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet eindigt. Het is verstandig deze brief aangetekend te versturen. Daarmee voorkom je een hoop heibel achteraf!

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp of heeft u direct juridische hulp nodig om een aanzegvergoeding te berekenen?
Wij zijn altijd bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur op 085 047 4270