Advocaat voor huurders

Wat zijn mijn verplichtingen als huurder?

Bij een huurovereenkomst verbindt de ene partij zich aan de andere partij een zaak in gebruik te geven. De hurende partij verbindt zich tot een tegenprestatie. Als huurder moet je dus je huur betalen en in ruil daarvoor moet de verhuurder de afgesproken woning aan jou ter beschikking stellen. Betaal je de huur niet (volledig), dan pleeg je wanprestatie en kan de verhuurder – na je eerst gesommeerd te hebben alsnog binnen 14 dagen, vanaf de dag nadat de sommatie ontvangen is, te betalen – incassomaatregelen treffen en de wettelijke kosten hiervan op jouw verhalen.

Als huurder bent je ook verplicht om je tegenover de verhuurder te gedragen als een ‘goed huurder’. Zo moet je de verhuurder toelaten tot het gehuurde als er noodzakelijke reparaties verricht moeten worden. Kleine gebreken komen over het algemeen voor rekening van jou als huurder. Het gaat hierbij voornamelijk om reparaties die eenvoudig en goedkoop uit te voeren zijn: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01

Als het huurcontract eindigt, moet u je er als huurder voor zorgen dat de woning opgeleverd wordt zoals je het aantrof, tenzij je anders overeengekomen bent met de verhuurder.

Advocaat voor huurders nodig bij een huurschuld

Goed huurderschap brengt met zich mee dat je als huurder op tijd je huur betaalt, anders pleeg je wanprestatie. Bij een huurachterstand van drie maanden of meer heeft de verhuurder de mogelijkheid om via de rechter de huurovereenkomst te laten ontbinden. Onder omstandigheden is het echter ook mogelijk dat de rechter bij een huurschuld van minder dan drie maanden tot ontbinding overgaat.

Huurovereenkomst beëindigen met behulp van een advocaat voor huurrecht

Als je als huurder niet akkoord gaat met een beëindiging van de huurovereenkomst, kan je verhuurder je alleen via de rechter proberen uit de woning te krijgen.
De opzegtermijn is dezelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Ook als in je huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn staat, mag je een opzegtermijn van een maand aanhouden.

Houd er rekening mee dat je de huur schriftelijk en aangetekend op moet zeggen.

Huurcontracten voor bepaalde tijd gesloten op en vanaf 1 juli 2016:
Als je voor een vaste periode (een huurcontract voor bepaalde tijd) een woning huurt voor een periode tot twee jaar, kan de verhuurder je huurcontract tussen 3 maanden en uiterlijk een maand voor einde van de twee jaar schriftelijk aangetekend opzeggen. Als hij dat niet doet verandert je huurcontract in een huurcontract voor onbepaalde tijd met alle huurbescherming die daarbij hoort.

Als huurder van een zelfstandige woning mag je een huurcontract voor een vaste periode tot twee jaar met een opzegtermijn van een maand tussentijds opzeggen.
Als de vaste periode langer duurt dan twee jaar kan dat pas als de periode is verstreken.

Huur je een onzelfstandige woning (een kamer bv) voor een vaste periode langer dan 5 jaar, dan kun je pas bij verstrijken van die periode opzeggen. Bij een vaste periode tot 5 jaar kun je maandelijks opzeggen.

Als jij en je verhuurder akkoord gaan kun je natuurlijk altijd de huurovereenkomst beëindigen.

Is mijn huurprijs redelijk?

Bij een sociale huurwoning is de maximale huurprijs € 710,68 (prijspeil 2018). Woningen met een hogere huur zijn geliberaliseerde huurwoningen. Bij deze huurcontracten kunnen verhuurder en huurder zelf afspreken wat de huurprijs is, zonder maximum. Als je een woning hebt met een hogere huur dan € 710,68 dan kunt je binnen 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst bij de Huurcommissie en/of de rechter nagaan of de huurprijs redelijk is.

Als verhuurder een huurrecht advocaat nodig? Gooische Advocaten helpt graag verder!