Advocaat incassorecht

Advocaat incassorecht inschakelen?

Als een debiteur weigert te betalen, kun je naar een deurwaarder of incassobureau stappen.
Om iemand tot betaling te dwingen heb je echter een uitspraak van een rechter nodig. Hiermee kun je beslag laten leggen op alle bezittingen van de debiteur, zowel goederen als inkomsten/vermogen of een vordering die de debiteur heeft op een derde. Om dit te bereiken is het verstandig een advocaat incassorecht in te schakelen. Je kunt ook – hangende de procedure – conservatoir (‘bewarend’) beslag leggen om te zorgen dat goederen of gelden niet verdwijnen voordat je een vonnis van de rechter hebt gekregen waarmee je kunt uitwinnen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een vonnis van de rechter krijg waarmee ik uit kan winnen?
Er zijn verschillende soorten procedures mogelijk, die afhankelijk van de hoogte en het soort vordering ingezet kunnen worden. Voor het incassorecht is het van belang de juiste soort procedure in te zetten om een zo groot mogelijke kans te maken om uit te winnen. Om dit uit te zoeken is het noodzakelijk een advocaat incassorecht in te schakelen.

Kantongerechtprocedure voor incassorecht

De kantonrechter is bevoegd te oordelen over geldvorderingen tot en met € 25.000,-. In specifieke gevallen – bijvoorbeeld bij huur of arbeidsovereenkomsten – kan hij ook vorderingen behandelen die hoger zijn dan € 25.000,-. In deze procedure hoef je je niet te laten bijstaan door een advocaat, maar gezien het feit dat vaak verweer gevoerd wordt, om tijd te rekken of omdat de vordering betwist wordt, is het wel aan te raden, om juridische haken en ogen te vermijden.

Procedure bij de rechtbank met advocaat incassorecht

De rechtbank oordeelt over geldvorderingen vanaf €25.000,-. Het grote verschil met de kantongerechtprocedure is dat bij de rechtbank de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht is.

Kort geding
Voordeel van een kortgedingprocedure is dat binnen enkele weken de zaak kan worden afgewikkeld. De zaak moet wel spoedeisend zijn, bijvoorbeeld dat je door wanbetaling van de debiteur in financiële moeilijkheden raakt. Voor het incassorecht kan dit een interessante mogelijkheid zijn, afhankelijk van de situatie.

Conservatoir beslag met incassorecht

Om te vermijden dat de debiteur geen verhaal biedt, bestaat de mogelijkheid voor of tijdens de procedure conservatoir (‘bewarend’) beslag te leggen. Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld bankrekeningen van de debiteur of op vorderingen die je debiteur heeft op anderen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan ook beslag worden gelegd op roerende en onroerende goederen van je debiteur. Het verzoek aan de rechter om conservatoir beslag te mogen leggen moet gedaan worden door een advocaat. Het conservatoire beslag zorgt ervoor dat de debiteur gedurende de procedure niet meer vrij beschikken kan over goederen of gelden waarop beslag is gelegd. Op die manier verkrijg je zekerheid dat je je vordering ook daadwerkelijk kan uitwinnen zodra je een uitspraak van de rechter in handen hebt. Lees hier meer over contractenrecht en hoe je om kunt gaan met nalatig gedrag van klanten of debiteurs.

Neem contact op