Dossieropbouw

Sinds de nieuwe Wet Werk en Zekerheid hebben zich grote wijzigingen in het ontslagrecht voorgedaan. Zo kan je bij de kantonrechter niet meer met een cocktail van redenen komen om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Je dient hier nu één redelijke grond voor aan te voeren. Wel is het mogelijk naast een redelijke grond een subsidiaire en meer subsidiaire ontslaggrond aan te voeren.

Hoe kom ik van mijn werknemer af die niet functioneert? Hoe kan ik mijn werknemer ontslaan?
Om een werknemer die niet functioneert te kunnen ontslaan, heb je bij de kantonrechter een goed gevuld personeelsdossier nodig! Als je dit dossier niet of niet zorgvuldig hebt opgebouwd, dan zal de arbeidsovereenkomst mogelijk niet ontbonden worden door de rechter.

Uit het personeelsdossier moeten verschillende dingen blijken. De inhoud van een goed personeelsdossier wordt aan de hand van een voorbeeld besproken.

Dossieropbouw voorbeeld

Anja werkt al sinds 2005 in een kledingwinkel. Sinds een jaar komt Anja stelselmatig te laat op haar werk en staat zij klanten niet meer vriendelijk te woord. Dit tot groot ongenoegen van de klanten die als gevolg hiervan klachten hebben ingediend bij Bas, de eigenaar van de winkel. Bas heeft Anja aangesproken op haar gedrag. Desondanks veranderde het gedrag van Anja niet. Zij kreeg een officiële waarschuwing. Na enkele maanden heeft Anja haar functionerings- en beoordelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt wederom aangegeven dat Bas niet tevreden is over het functioneren van Anja in de winkel. Hij legt hierbij uit wat er anders moet en of Anja zich hierin kan vinden.
Ondanks het functionerings- en beoordelingsgesprek blijft Anja te laat komen en zich niet onvriendelijk opstellen tegen klanten. Nadat Bas weer verschillende klachten over Anja heeft ontvangen, is voor hem de maat vol. Hij verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met Anja te ontbinden.

Checklist ontslagdossier, ontbinding arbeidsovereenkomst rechter

Wellicht zijn er al enkele dingen opgevallen in het dossieropbouw voorbeeld of heb je al vraagtekens geplaatst. Om een arbeidsovereenkomst door de rechter te laten ontbinden is het belangrijk dat de werknemer allereerst op de hoogte wordt gebracht van het disfunctioneren. Zelfs als je denkt dat dit voor de hand ligt, moet je dit uitdrukkelijk melden aan de werknemer. De werknemer moet immers de gelegenheid krijgen om zich te verbeteren. Het disfunctioneren mag niet als een verrassing komen. Dat betekent dat Bas, nadat hij het functionerings- en beoordelingsgesprek met Anja voerde een verbeterplan had moeten opstellen. Anja had de tijd moeten krijgen haar functioneren te verbeteren. Het verbeterplan dient vervolgens geëvalueerd te worden.

Een ander punt is dat het disfunctioneren van de werknemer geen ziekte of gebreken van de werknemer als oorzaak mag hebben. Indien dit wel het geval is, kan de arbeidsovereenkomst niet op grond van disfunctioneren worden beëindigd.

Checklist dossieropbouw voor ontslag werknemer

Hierbij de checklist voor een goed dossier om een werknemer te kunnen ontslaan. Het is niet moeilijk, maar wel een secuur werkje en het kan een hoop problemen voorkomen!

  • Zorg voor een goede functieomschrijving;
  • Maak verslagen van gesprekken en stuur dit naar je werknemer toe;
  • Voer wekelijks gesprekken met je werknemer
  • Stuur waarschuwingsbrieven, zodra de werknemer iets fout doet;
  • Voer functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken;
  • Bied een verbetertraject aan, zodat je werknemer de kans krijgt zich te verbeteren. Een verbetertraject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden;
  • Bied cursussen of scholing aan, zodat je werknemer de kans krijgt zich te verbeteren.

En tot slot, leg alles vast!

Juridisch advies ontslag werknemer.
Onze arbeidsrecht advocaat beoordeelt of het personeelsdossier voldoende is om over te gaan tot ontslag. Adviseren over te nemen stappen en uiteraard bijstaan in een juridische procedure.

Wilt u meer weten over dit dossieropbouw bij discfunctioneren of heeft u direct juridische hulp nodig?
Wij zijn altijd bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur op 085 047 4270.