Langdurig ziek zijn, daar zit niemand op te wachten. Als werknemer heb je geen zin in een lang ziektebed, maar als werkgever is een langdurig zieke werknemer een flinke aanslag op je omzet. Salaris doorbetalen bij ziekte is verplicht. Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en de bijbehorende transitievergoeding, die werkgevers verschuldigd zijn na twee jaar dienstverband, wordt er tegenwoordig een oplossing toegepast door de werkgevers, om zo transitievergoeding niet te betalen: een leeg dienstverband.

Twee jaar salaris doorbetalen bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht een werknemer door te betalen bij ziekte. Voor kleine ondernemers een flinke strop. Na twee jaar stopt de loonbetaling en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer wordt na twee jaar zieke opnieuw gekeurd en komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als het UWV van mening is dat hij nog arbeidsongeschikt is, of een WW-uitkering indien het UWV de werknemer niet langer arbeidsongeschikt acht. De werkgever is de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Recht op transitievergoeding na twee jaar dienstverband

Vanaf 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden en is het zo dat werkgevers verplicht zijn een transitievergoeding te betalen. Wat houdt dat in?

• Een werknemer die twee jaar in dienst is en ontslag krijgt, heeft recht op een transitievergoeding.
• De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de arbeidsduur en het laatstverdiende brutoloon.
• De transitievergoeding is maximaal € 77.000,-. En niet meer dan het jaarsalaris van de werknemer.

Een leeg dienstverband: oplossing of risico?

Werkgevers kiezen ervoor om de transitievergoeding niet te betalen door de zieke werknemer in dienst te houden met een leeg arbeidscontract. De werknemer blijft in dienst, maar ontvangt geen loon. Werkgevers omzeilen hiermee de plicht tot betaling van de transitievergoeding. Het lijkt een prima oplossing. Tegelijkertijd loop je als werkgever dan een risico: de werknemer kan immers herstellen en aanspraak maken op werkhervatting. Daarnaast dient de werkgever passende arbeid aan te bieden en zijn re-integratieplichten na te komen.

Mogelijkheden werknemer

Wat doe je dan als werknemer? Wil je zo’n leeg contract wel? Je kunt de werkgever niet verplichten tot ontslag na twee jaar ziekte. Wel kun je de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt en je kunt aantonen dat de werkgever daarmee ernstig verwijtbaar handelt.

Daarnaast kun je een beroep doen op de Wet gelijke behandeling. Je wordt immers anders behandeld, terwijl de zieke werknemer net als een gezonde werknemer recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag na twee jaar dienstverband. Let wel; als werknemer dien je de gevolgen voor je uitkering met een ontslagverzoek op eigen initiatief te aanvaarden.

Leg alles vast: de vaststellingsovereenkomst

Hoe dek je jezelf goed in? Het is voor zowel werkgever als werknemer raadzaam om de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee kan de werkgever bijvoorbeeld een lagere vergoeding dan de transitievergoeding met de werknemer overeenkomen. Wij willen je hier uiteraard graag bij helpen.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp of heeft u direct juridische hulp nodig?
Wij zijn altijd bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur op 085 047 4270