Ontslagen?

De meest voorkomende situaties bij ontslag van een ambtenaar

Ontslag ambtenaar

Je wilt weten of een voorgenomen ontslag terecht is en wat jouw positie is.

Ontslag terecht

Strafontslag ambtenaar

Jouw overheidswerkgever mag jou niet zomaar ontslaan. Voordat jouw werkgever een besluit tot ontslag neemt, moet zij jou schriftelijk informeren over het voornemen tot ontslag.

Ontslag terecht

Plichtsverzuim

Jouw overheidswerkgever mag slechts disciplinaire maatregelen treffen, indien zij plichtsverzuim kan verwijten.

terecht plichtsverzuim

Klokkenluider

Je wilt weten of je terecht geschorst bent of dat er terecht disciplinaire maatregelen zijn getroffen, nu je hebt gehandeld als klokkenluider.

Welke stappen moet je zetten

Schorsing

Je wilt weten of je terecht geschorst bent. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jou stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies over jouw opties en weet je welke stappen je moet zetten.

Welke stappen moet je zetten

Ordemaatregel

Je wilt weten of je terecht een ordemaatregel opgelegd gekregen hebt. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies.

Welke stappen moet je zetten

Ontslagvergoeding

Je wilt weten of je recht hebt op een ontslagvergoeding en wat de hoogte ervan is. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies.

Recht op ontslagvergoeding

Arbeidsconflict

Je wilt weten of jouw werkgever terecht een ontslagbesluit heeft genomen op grond van een arbeidsconflict.

Ontslagbesluit terecht

Negatieve beoordeling

Je wilt weten of je recht hebt op een ontslagvergoeding en wat de hoogte ervan is. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies.

Recht op ontslagvergoeding

Arbeidsongeschiktheid

Je wilt weten of je recht hebt op een ontslagvergoeding en wat de hoogte ervan is. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies.

Recht op ontslagvergoeding

Disfunctioneren

Je wilt weten of je recht hebt op een ontslagvergoeding en wat de hoogte ervan is. Je wilt weten of je terecht ontslagen bent wegens disfunctioneren en wat je ertegen kunt doen.

Recht op ontslagvergoeding

Ontslag, reorganisatie ambtenaar

Je wilt weten of je recht hebt op een ontslagvergoeding en wat de hoogte ervan is. Nadat een ambtenarenrecht advocaat jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies.

Recht op ontslagvergoeding