Plichtsverzuim

Beoordelen van jou zaak

Jouw overheidswerkgever mag slechts disciplinaire maatregelen treffen, indien zij plichtsverzuim kan verwijten. Een ambtenaar pleegt plichtsverzuim, als hij zijn verplichtingen niet nakomt, zich niet gedraagt zoals het een goed ambtenaar betaamt.

Je wilt weten of jouw werkgever jou terecht plichtsverzuim verwijt. Nadat een advocaat, gespecialiseerd in ambtenarenrecht, jouw stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies over jouw opties en weet je welke stappen je moet zetten.

Wat zit erin:

Een adviesgesprek (telefonisch of face-to-face) met een ambtenarenrecht advocaat die alles weet van ontslag van ambtenaren, waarin je jouw vragen kan voorleggen.

Bestuderen van de stukken:

  • Aanstellingsbesluiten;
  • Correspondentie en het opgebouwde dossier;

Na het adviesgesprek weet je welke stappen je moet zetten.

Indien je wilt dat de advocaat na het advies aanvullende werkzaamheden verricht, kunnen jullie daar aparte afspraken over maken.

Betaal € 500,- excl. BTW

Vaste prijs: geen verrassing achteraf

Win advies in bij een ervaren advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht, die alles weet van ontslag. Zo weet je direct hoe je moet handelen.

​Voor wie bedoeld?

Ambtenaren

Direct aanvragen