Strafontslag ambtenaar

Beoordelen van jou zaak

Jou overheidswerkgever mag jou niet zomaar ontslaan. Voordat jou werkgever een besluit tot ontslag neemt, moet zij jou schriftelijk informeren over het voornemen tot ontslag. Zij dient zich te houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht, maar ook aan de specifieke regeling zoals de ARAR of de CAR-UWO. Indien jou werkgever jou plichtsverzuim kan verwijten kan ze overgaan tot ontslag.

Je wilt weten of jou werkgever jou terecht kan ontslaan. Nadat een
Advocaat, gespecialiseerd in ambtenarenrecht, jou stukken heeft beoordeelt, krijg je direct advies over jou opties en weet je welke stappen je moet zetten.

Wat zit erin:

Een adviesgesprek (telefonisch of face-to-face) met een ambtenarenrecht advocaat die alles weet van ontslag van ambtenaren, waarin je jouw vragen kan voorleggen.

Bestuderen van de stukken:

  • Aanstellingsbesluiten;
  • Correspondentie en het opgebouwde dossier;

Na het adviesgesprek weet je welke stappen je moet zetten.

Indien je wilt dat de advocaat na het advies aanvullende werkzaamheden verricht, kunnen jullie daar aparte afspraken over maken.

Betaal € 500,- excl. BTW

Vaste prijs: geen verrassing achteraf

Win advies in bij een ervaren advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht, die alles weet van ontslag. Zo weet je direct hoe je moet handelen.

​Voor wie bedoeld?

Ambtenaren

Direct aanvragen