Ontslag ambtenaar

Beoordelen van jou zaak

Je wilt weten of een voorgenomen ontslag terecht is en wat jouw positie is.

Wat zit erin:

Een adviesgesprek (telefonisch of face-to-face) met een ambtenarenrecht advocaat die alles weet van ambtenarenrecht, waarin je jouw vragen kan voorleggen.

Bestuderen van de stukken:

  • Aanstellingsbesluiten;
  • Correspondentie en het opgebouwde dossier;

Na het adviesgesprek weet je welke stappen je moet zetten.

Indien je wilt dat de advocaat na het advies aanvullende werkzaamheden verricht, kunnen jullie daar aparte afspraken over maken.

Betaal € 500,- excl. BTW

Vaste prijs: geen verrassing achteraf

Win advies in bij een ervaren advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht, die alles weet van ontslag. Zo weet je direct hoe je moet handelen.

Direct aanvragen