Ontslagen?

De meest voorkomende situaties bij ontslag

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Heb je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen
van uw werkgever?

Nu laten beoordelen

Ontslag op staande voet

Je wilt weten of je jouw werknemer op staande voet mocht ontslaan en wat jouw mogelijkheden zijn.

Wat zijn je mogelijkheden

Ontslag wegens bedrijfsomstandigheden

Je wilt weten of je werkgever terecht een ontslagvergunning heeft aangevraagd of
heeft ontvangen en wat jouw mogelijkheden zijn.

Terechte ontslagvergunning

Ontslag wegens arbeidsconflict

Je wilt weten of je ontslagen kunt worden wegens een arbeidsconflict.
Of je bent ontslagen en wilt weten wat je hiertegen kunt doen.

Arbeidsconflict oplossen

Ontslag bij langdurig zieke werknemer

Je wilt weten of je werkgever terecht een ontslagvergunning heeft aangevraagd of
heeft ontvangen en wat jouw mogelijkheden zijn.

Ziekte en ontslagen

Schending concurrentie of relatiebeding

Je wilt weten of je (voormalig) werkgever jou kan verbieden bij jouw nieuwe werkgever te werken.

Concurrentiebeding geldig

Schending geheimhoudingsbeding

Je wilt weten of je een geheimhoudingsplicht hebt geschonden, zoals jouw werkgever aangeeft.

Schadevergoeding betalen

Conflict over vakantie en verlof

Je wilt weten of je recht hebt op een vakantie of verlofaanvraag. Je vraagt bijvoorbeeld om ouderschapsverlof of zorgverlof.

Geen vakantie of verlof

Conflict over schending re-integratieverplichtingen

Je werkgever heeft een loonstop aangekondigd of je ontvangt geen loon meer, omdat jouw werkgever van mening is dat je de re-integratieverplichtingen schendt.

Geen loon ontvangen

Ontslag CEO/ CFO/ Statutair Bestuurder

Sinds de WWZ is ingegaan is er op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht een hoop gewijzigd. Wat heeft de invoering van de WWZ tot gevolg voor de statutair bestuurder?

Recht op transitievergoeding