Recht op achterstallig loon

Als je werkgever het loon niet op tijd betaalt, heb je zowel recht op achterstallig loon en op een wettelijke verhoging en rente.
Je werkgever is verplicht tijdig het loon te betalen. De wetgever heeft bepaald dat een werkgever, zodra hij het loon te laat betaalt een wettelijke verhoging moet betalen voor iedere dag dat hij te laat betaald. Het loon is immers een primaire levensbehoefte.
Indien je het loon niet hebt ontvangen, kun je dit opeisen zodra het opeisbaar is. Dat betekent, zodra de betaaldatum niet is nagekomen. Vaak staat de betaaldatum in een cao of in een arbeidsovereenkomst.

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon

Voor elke dag na de dag waarop het loon opeisbaar is geworden, bedraagt deze verhoging voor de vierde tot en met de achtste werkdag 5% van het brutoloon. Ook te laat betaald vakantiegeld is volgens de wet loon. Voor elke werkdag na de achtste werkdag komt daar 1% bij. Voor de eerste drie dagen geldt geen verhoging. De maximale wettelijke verhoging is 50% van het loon.

Wettelijke rente bij achterstallig loon

Naast deze wettelijke verhoging kun je als werknemer ook wettelijke rente opeisen.

Achterstallig loon vorderen

Niet elke werkgever zal automatisch overgaan tot betaling van de wettelijke verhoging en rente, als hij te laat het loon betaalt. Sommige zullen dit zelfs niet doen als je er expliciet om verzoekt. Je kunt in dat geval een loonvordering instellen bij de kantonrechter om op die manier de verhoging en rente af te dwingen.

In welke positie je ook zit – die van werknemer of werkgever – zorg altijd dat je een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht aan je zijde hebt. Zo ben je gegarandeerd van de juiste ondersteuning. Heb je hier hulp bij nodig? Dan zijn we er graag voor je.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp of heeft u direct juridische hulp nodig bij achterstallig loon opeisen?
Wij zijn altijd bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur op 085 047 4270