Huurrecht advocaat

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder?
Als verhuurder van woonruimte heb je allereerst de verplichting het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder.
Ook moet het grote onderhoud, zoals het repareren van daken, muren en het bijhouden van het buitenschilderwerk door jou betaald worden. Als je deze verplichting niet nakomt kan de huurder via de kantonrechter (en/of de huurcommissie bij een huur tot €710,68) huurvermindering vragen totdat de onderhoudsverplichtingennagekomen zijn.

Beëindiging huurovereenkomst met huurrecht advocaat

Als u als verhuurder de ontbinding wenst op grond van wanprestatie van de huurder, kan dat alleen via de rechter. De rechter toetst of de wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen.
Pas als de huurachterstand meer dan 3 maanden is, is er een reële mogelijkheid dat de rechter de wanprestatie ernstig genoeg vindt om de ontbinding uit te spreken.

Bij opzegging van de huurovereenkomst is niet persé wanprestatie nodig. Opzegging kan alleen op basis van in de wet genoemde gronden: wanprestatie, een huurcontract voor bepaalde tijd, een nieuw huurcontract, huur van een hospitakamer, dringend eigen gebruik of een geldend bestemmingsplan. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. Indien de huurder niet binnen 6 weken akkoord gaat met de opzegging van de huurovereenkomst, kun je alleen via de kantonrechter proberen de huurovereenkomst op te zeggen.

Als verhuurder moet je de huur per aangetekende brief opzeggen.
In de brief moet een wettelijke reden voor de opzegging van de huur staan.
Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

Bij huurcontracten voor bepaalde tijd gesloten op en vanaf 1 juli 2016 geldt het volgende:
Als je voor een vaste periode (een huurcontract voor bepaalde tijd) een woning verhuurt voor een periode tot twee jaar, kun je het huurcontract tussen 3 maanden en uiterlijk een maand voor einde van de twee jaar schriftelijk aangetekend een mededeling aan de huurder doen dat de huurovereenkomst eindigt. Als je dat niet doet, verandert je huurcontract in een huurcontract voor onbepaalde tijd met alle huurbescherming die daarbij hoort.

Hulp van de advocaat voor huurrecht bij huurachterstand

Bij een huurachterstand van drie maanden of meer heb je de mogelijkheid om met bijstand van een advocaat voor huurrecht, via de rechter de huurovereenkomst met de huurder te laten ontbinden. Onder omstandigheden is het echter ook mogelijk dat bij een huurschuld van minder dan drie maanden de rechter tot ontbinding overgaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een structurele huurachterstand of herhaaldelijk te laat betalen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Huurrecht advocaat adviseert

Mijn huurder heeft na vertrek schade in de woning achtergelaten

Het is aan te raden om aan het begin van de huurovereenkomst een opnamestaat te maken van het gehuurde, getekend door jou en de huurder. Ook is het van belang vlak vóór einde van de huurovereenkomst samen met de huurder het huis door te lopen en de eventuele schade schriftelijk vast te leggen en samen te ondertekenen. Bij eventuele schade bij de voorinspectie dien je de huurder een redelijke termijn te geven de schade zelf te herstellen, dit check je bij de eindinspectie.

Als je geen opnamestaat hebt, dan wordt de staat waarin de huurder het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst aan jou ter beschikking stelt, geacht de staat te zijn waarin de huurder het gehuurde ook heeft aangetroffen. De bewijslast van eventuele schade ligt in dat geval volledig bij jou als verhuurder.

Met betrekking tot huurovereenkomsten gesloten vóór 1 augustus 2003 geldt dat als er geen opnamestaat is gemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst, de staat van de woning geacht wordt goed te zijn. De huurder moet bij deze huurovereenkomsten bewijzen dat de woning bij oplevering er net zo uitzag als bij aanvang van de huurovereenkomst.

Heeft er geen voor- en eindinspectie plaatsgevonden, dan kunnen alleen die herstelkosten worden verhaald die door de huurder zouden zijn gemaakt als de huurder zelf de schade aan de woning hersteld zou hebben. De verhuurder kan bijvoorbeeld niet de kosten van een vakman op de huurder verhalen, maar wel de kosten van het materiaal. Is er wel een eindinspectie gehouden, dan kan de verhuurder wel alle kosten verhalen op de huurder.

Welke gebreken moet ik herstellen?

Alleen kleine herstellingen zoals genoemd in het het Besluit kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder. De verhuurder dient zorg te dragen voor al het overige herstel, zoals onderhoud cv-installatie + jaarlijkse servicebeurt, kierende ramen die je niet met strips kunt dichten, houtrot in ramen of kozijnen, vocht of schimmel door vochtdoorslag of lekkage, scheuren in plafonds en muren, lekkages van dak en dakgoot, slecht sluitende deuren en ramen, buitenschilderwerk, schilder- en stucwerk, etc.

De huurrecht advocaat van Gooische Advocaten is niet alleen gespecialiseerd in huur van woningen. Op zoek naar een advocaat huurrecht bedrijfsruimte? Ook dan is Gooische Advocaten uw juridische partner.